1076/1978

Annettu Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1978

Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta

Oikeusministeriö on asianajajista 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun lain (496/58) 2§:n nojalla, yleisenä asianajajayhdistyksenä olevaa Suomen Asianajajaliittoa kuultuaan, muuttanut yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta 24 päivänä huhtikuuta 1959antamansa päätöksen 10, 15 ja 25 §:n,

sellaisina kuin ne ovat, 10 § osittain muutettuna 21 päivänä lokakuuta 1961 annetullapäätöksellä (502/61), 15 § osittain muutettuna 22 päivänä tammikuuta 1969 annetullapäätöksellä (128/69) ja 25 § 23 päivänä marraskuuta 1972 annetussa päätöksessä (763/72),näin kuuluviksi:

10§

Liiton hallitukseen, jossa maan kummankinkieliryhmän on oltava edustettuna, kuuluu liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekäkolmetoista muuta jäsentä. Kullakin viimeksimainitulla tulee olla henkilökohtainen varamies.Hallituksessa tulee liiton jokaisen osaston ollaedustettuna.

Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajasekä hallituksen muut jäsenet ja heidän varamiehensä valitaan siinä liittokokouksessa päättyväksi toimikaudeksi, joka pidetään neljäntenävuonna vaalin toimittamisen jälkeen.

Joka on ollut hallituksen jäsenenä yhtäjaksoisesti kahdeksan vuotta, voidaan uudelleenvalita samaan tehtävään vasta toimikaudeksi,joka alkaa kahden vuoden kuluttua hänen edellisen toimikautensa päättymisestä.

Liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtajasekä hallituksen muut jäsenet ja heidän varamiehensä eivät saa kuulua liiton valtuuskuntaan.

15§

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintäänkahdeksan jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuina, on saapuvilla.

Hallituksessa ratkaistaan äänestyksen sattuessa kurinpitoasiat sen mukaisesti, kuinäänestyksestä rikosasioissa on oikeudenkäymiskaaressa säädetty, kuitenkin niin, että kysymyksen ollessa jäsenen erottamisesta sitä tarkoittava mielipide voittaa vain, jos vähintäänkahdeksan kokouksen osanottajista sitä kannattaa. Muut asiat ratkaistaan yksinkertaisellaäänten enemmistöllä, äänten mennessä tasanvoittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

Hallitus voi uskoa kurinpitoasioiden käsittelyn vuodeksi kerrallaan keskuudestaan valitsemalleen jaostolle, jonka puheenjohtajana onliiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekäjäseninä vähintään seitsemän hallituksen jäsentä. Jaosto on päätösvaltainen, kun kaikki siihenkuuluvat ovat saapuvilla ja ovat yhtä mieltäpäätöksestä. Muussa tapauksessa on asia siirrettävä hallituksen käsiteltäväksi. Milloin jaoston jäsenellä on este, tulee hänen varamiehensähänen tilalleen.

Juoksevien asioiden käsittelemistä varten voihallitus asettaa työvaliokunnan, jonka kokoonpanon hallitus määrää kalenterivuodeksi kerrallaan.

25§

Liitolla on seuraavat osastot:

1) Helsingin osasto, jonka alueena onUudenmaan lääni lukuun ottamatta niitä kuntia, jotka kuuluvat Päijät-Hämeen osastoon;

2) Turun osasto, jonka alueeseen kuuluvatAhvenanmaan maakunta sekä Turun ja Porinläänistä ne kunnat, jotka eivät kuulu Satakunnan tai Hämeen osaston alueeseen, ynnä Hämeen läänistä Forssan kaupunki sekä Jokioisten, Someron, Tammelan ja Ypäjän kunnat;

3) Satakunnan osasto, jonka alueeseen kuuluvat Turun ja Porin läänistä Harjavallan,Huittisten, Kankaanpään, Kokemäen, Porin jaRauman kaupungit sekä Euran, Eurajoen, Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Keikyän, Kiikoisten, Kiukaisten, Kullaan, Köyliön, Lapin, Lavian, Luvian, Merikarvian, Nakkilan, Noormarkun, Pomarkun, Siikaisten, Säkylän, Ulvilan ja Vampulan kunnat sekä Rauman maalaiskunta;

4) Hämeen osasto, jonka alueeseen kuuluvatHämeen lääni lukuun ottamatta niitä kuntia,jotka kuuluvat Päijät-Hämeen ja Turun osastoon, ynnä Turun ja Porin läänistä Ikaalisten,Parkanon ja Vammalan kaupungit sekä Hämeenkyrön, Kihniön, Kiikan, Mouhijärven,Punkalaitumen, Suodenniemen ja Viljakkalankunnat;

5) Päijät-Hämeen osasto, jonka alueeseenkuuluvat Hämeen läänistä Lahden kaupunkisekä Asikkalan, Hollolan, Kosken, Kärkölän,Lammin, Nastolan ja Padasjoen kunnat, Mikkelin läänistä Heinolan kaupunki sekä Hartolanja Sysmän kunnat sekä Heinolan maalaiskuntaja Uudenmaan läänistä Artjärven, Askolan,Myrskylän, Mäntsälän, Orimattilan ja Pukkilankunnat;

6) Kymen osasto, jonka alueena on Kymenlääni,;

7) Mikkelin osasto, jonka alueena on Mikkelin lääni lukuun ottamatta niitä kuntia, jotkakuuluvat Päijät-Hämeen osastoon;

8) Itä-Suomen osasto, jonka alueeseen kuuluvat Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänit;

9) Keski-Suomen osasto, jonka alueena onKeski-Suomen lääni;

10) Vaasan osasto, jonka alueena on Vaasanlääni;

11) Oulun osasto, jonka alueena on Oulunlääni; sekä

12) Lapin osasto, jonka alueena on Lapinlääni.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Helsingissä 20. päivänä joulukuuta 1978

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Vanhempi hallitussihteeri
Rafael Kyti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.