1070/1978

Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä muutetaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänäkesäkuuta 1975 annetun asetuksen 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 1 momentti, sellaisina kuin neovat 3 päivänä joulukuuta 1976 annetussa asetuksessa (946/76), näin kuuluviksi:

Yleisen alioikeuden ja hovioikeuden toisena oikeusasteena on laadittava ehdottoman vankeusrangaistuksen, täytäntöönpantavaksi määrätyn ehdollisen vankeusrangaistuksenja ehdonalaisen vapauden menettämisen täytäntöönpanoa varten oikeusministeriön vahvistaman tuomiolauselmakaavan mukainen päätösilmoitus ja merkittävä sen jakeluohjeeseen, ettäpäätösilmoituksen jäljennös (täytäntöönpanokirja) on toimitettava sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella alioikeuden varsinainen istuntopaikkaa sijaitsee. Merkintää jakeluohjeeseen ei tehdä asiassa, jonka hovioikeus tai alioikeus sitä lopullisesti ratkaisematta siirtää toisen tuomioistuimen päätettäväksi. Jos hovioikeus on käsitellyt asian ensimmäisenä oikeusasteena, on jakeluohjeeseen merkittävä, ettätäytäntöönpanokirja on toimitettava sen lääninlääninhallitukselle, jonka alueella hovioikeussijaitsee.


Yleisen alioikeuden on lähetettävä päätösilmoitus oikeusministeriöön kunkin kuukaudenaikana tuomituista henkilöistä ennen seuraavaankuukauden 15 päivää. Ilmoitusta ei saa lähettää ennen tyytymättömyyden ilmoittamisellesäädetyn määräajan päättymistä. Jos asiassa onilmoitettu tyytymättömyyttä, päätösilmoitustaei saa lähettää ennen kuin on selvitetty, onkovalitus ajettu perille. Jos samassa asiassa onlähetettävä päätösilmoitus useasta tuomitusta,ilmoitukset lähetetään kaikista tuomituista samalla kertaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.