1062/1978

Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Laki markkinatuomioistuimesta annetaan lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/78)1, 6 ja 9 § sekä

lisätään lakiin uusi 6 a ja 7 a § seuraavasti:

Toimivalta ja järjestysmuoto.

Markkinatuomioistuin käsittelee ja ratkaiseeerikoistuomioistuimena sille kuluttajansuojalain(38/78) ja kuluttaja-asiamiehestä annetun lain(40/78) mukaan kuuluvat markkinoinnin jasopimusehtojen sääntelyyn liittyvät asiat sekäsille sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain (1061/78) mukaankuuluvat asiat.

Asian käsittely.

Kuluttajansuojalain tai kuluttaja-asiamiehestäannetun lain nojalla käsiteltävä asia tulee markkinatuomioistuimessa vireille kuluttaja-asiamiehen hakemuksella. Jos kuluttaja-asiamies kieltäytyy saattamasta markkinointitoimen tai sopimusehdon kieltämistä koskevaa asiaa markkinatuomioistuimen käsiteltäväksi, sen on oikeutettu tekemään palkansaajien tai kuluttajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröityyhdistys.

6a§

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla käsiteltävä asiatulee markkinatuomioistuimessa vireille hakemuksella. Hakemuksen voi tehdä elinkeinonharjoittaja, johon sanotun lain 1-3 §:ssä tarkoitettu menettely kohdistuu tai jonka toimintaa se saattaa vahingoittaa, taikka elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys.

7a§

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan onheti annettava 6 a §:ssä tarkoitettu hakemustiedoksi kuluttaja-asiamiehelle.

Kuluttaja-asiamiehen on 30 päivän kuluessahakemuksesta tiedon saatuaan ilmoitettavamarkkinatuomioistuimelle, aikooko hän kuluttajansuojalain tai kuluttaja-asiamiehestä annetun lain nojalla ryhtyä toimenpiteisiin asianjohdosta.

Jos kuluttaja-asiamies on ilmoittanut ryhtyvänsä toimenpiteisiin asiassa, markkinatuomioistuimen puheenjohtajan on lykättävä valmisteleviin toimenpiteisiin ryhtymistä, kunnes kuluttaja-asiamies ilmoittaa, että asian käsittely hänen toimestaan on päättynyt.

Jos kuluttaja-asiamies saattaa asian markkinatuomioistuimen käsiteltäväksi, elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhdistyksenhakemus on otettava käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Edellä 6 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa hakemus väliaikaisesta kiellosta on otettava käsiteltäväksi markkinatuomioistuimen istunnossaviimeistään kahdeksantena päivänä hakemuksensaapumisesta. Asia voidaan ottaa käsiteltäväksi,vaikkei kutsua asian käsittelyyn ole saatu annetavaksi tiedoksi sille, jota kieltovaatimus koskee.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Eero Rantala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.