1039/1978

Annettu Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 10 §:n Osakeyhtiön tai asuntoosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamista koskeva nimike, sellaisena kuin se on 2 päivänäjoulukuuta 1977 annetussa laissa (862/77), ja

muutetaan 10 §:n Ajokorttia koskevan nimikkeen 1 momentin 1 ja 4 kohta, 14 §:nKaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike ja 76 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Ajokorttia koskevan nimikkeen 1 momentin 1 ja 4 kohtaja 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa sekä 76 §:n 2 momentti 31 päivänä elokuuta 1978 annetussalaissa (664/78), näin kuuluviksi:

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselleesitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset,mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettavaleimalla seuraavin määrin:

Ajokortti:

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-,ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti175 markkaa;


4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-,ABCD- tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen korkeamman luokan ajokortiksi 52 markkaa;


14§

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Ilmoitus kaupparekisteriin.

1) kun toiminimi ilmoitetaan ensi kerranrekisteriin, osakeyhtiö tai osuuskunta 510markkaa, yksityinen elinkeinonharjoittaja 120markkaa sekä muut toiminimet 250 markkaa;

2) kun osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen jaosuuskunnan sääntöjen muuttaminen ilmoitetaan 510 markkaa, kun muu osakeyhtiötä jaosuuskuntaa koskeva muutos ilmoitetaan 150markkaa sekä kun prokura, sivuliikkeen perustaminen tai muu kuin edellä mainittu rekisteriin tehtävä muutos ilmoitetaan 90 markkaa.


76§

Jos 1 momentissa tarkoitetusta asiakirjastapuuttuvat vain 13 §:ssä tarkoitetut leimamerkit, asiakirja on kuitenkin otettava vastaan.Puuttuva leimavero, kaksinkertaiseksi korotettuna, peritään asianosaiselle annettavasta toimituskirjasta suoritettavan leimaveron yhteydessä. Jollei asiassa anneta asianosaiselle toimituskirjaa, korotettu leimavero maksuunpannaan hänelle viranomaisen ilmoituksen perusteella lääninveroviraston toimesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979.

Helsingissä 22. päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.