968./1978

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1978.

Laki oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 21 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 21 §, sellaisena kuin se on 31 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (661/78), näin kuuluvaksi:

25 luku.

Muutoksenhaku alioikeudesta hovioikeuteen.

Täydentävät säännökset.
21 §.

Jos alioikeuden kansliaan toimitettava valitus- tai vastauskirjelmä on saapunut määräajassa hovioikeuteen ja on syytä olettaa, että sen toimittaminen hovioikeuteen on johtunut erehdyksestä, asianosainen ei menetä tämän vuoksi puhevaltaansa. Kirjelmä on hovioikeudesta viipymättä lähetettävä alioikeuden kansliaan.

Alioikeuden kansliaan toimitetut, hovioikeudelle osoitetut kirjelmät ja niihin liittyvät asiakirjat on alioikeudesta viipymättä lähetettävä hovioikeuteen. Valituskirjelmä liitteineen lähetetään kuitenkin vasta sen jälkeen, kun määräaika vastauksen antamiseen on päättynyt, jollei asian kiireellisyydestä muuta johdu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1978.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.