967/1978

Annettu Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1978

Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 66 ja 67 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kansanedustajain vaaleista 13 päivänä kesäkuuta 1969 annetun lain (391/69) 67 §;n 1 momentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetussa laissa (492/77), sekä

lisätään 66 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 16 päivänä toukokuuta 1975 annetulla lailla (319/75), uusi 3 momentti seuraavasti:

66§

Ennakkoäänestys voi asetuksella määrättävissä Suomen edustustoissa kestää lyhyemmän ajan kuin 1 momentissa on säädetty.

67§

Ennakkoäänestys tapahtuu 66 §:ssä tarkoitettuina ajanjaksoina:

1) posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikassa jokaisena arkipäivänä sinä aikana, jolloin toimipaikka on yleisöä varten avoinna, taikka posti- ja lennätinhallituksen määräämänä muuna aikana;

2) laitoksessa sen mukaan, kuin vaalitoimikunta määrää, ennakkoäänestyksen lopettamispäivänä tai sitä edeltävänä päivänä sekä yhtenä muuna päivänä toimikunnan määrääminä aikoina; sekä

3) Suomen edustustossa ja suomalaisessa laivassa jokaisena päivänä edustuston päällikön ja laivan päällikön määräämänä aikana, ei kuitenkaan pitkäperjantaina, ensimmäisenä pääsiäispäivänä eikä toisena joulupäivänä.


Helsingissä 15. päivänä joulukuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.