854/1978

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1978.

Laki vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 15 luvun 17 § sekä

lisätään 15 lukuun uusi 14 a § seuraavasti:

15 luku

Vesituomioistuimet.

14 a §

Käsiteltävien asioiden lukumäärän tai laadun vuoksi taikka muusta erityisestä syystä voidaan vesiylioikeuteen nimittää ylimääräisiä insinöörineuvoksia.

Ylimääräinen insinöörineuvos nimitetään samassa järjestyksessä kuin vakinainen insinöörineuvos. Ylimääräisellä insinöörineuvoksella on hallitusmuodossa tuomarille säädetty virassapysymisoikeus sinä määräaikana, joksi hänet on nimitetty.

Ylimääräisellä insinöörineuvoksella on oikeus palkkaukseen samojen perusteiden mukaan kuin vakinaisella insinöörineuvoksella. Jos ylimääräinen insinöörineuvos on ennestään valtion virassa tai toimessa, hän vapautuu sen hoitamisesta siksi määräajaksi, joksi hänet on nimitetty.

17 §

Vesiylituomarin nimittää tasavallan presidentti siinä järjestyksessä, kuin hovioikeudenneuvoksen nimittämisestä on säädetty. Sama on voimassa insinöörineuvoksen viran täyttämisestä kuitenkin niin, että hovioikeudelle kuuluvat tehtävät tällöin suorittaa vesiylioikeus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 1978.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.