740./1978

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1978.

Laki konkurssisäännön 46 §:n muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 9 päivänä marraskuuta 1868 annetun konkurssisäännön 46 §:n g kohtaan, sellaisena kuin se on 31 päivänä tammikuuta 1935 annetussa laissa (62/35), uusi näin kuuluva 2 kappale:

46 §.

Takaisinsaannista olkoon noudatettava:


g)- - - - - - - - - - - -

Jos jollakin henkilöllä osakeomistuksen perusteella tai muutoin on tai on ollut määräämisvalta osakeyhtiössä, voidaan yhtiön konkurssissa peräytymistä b, c, d, e ja f kohdassa mainituissa tapauksissa vaatia tällaiselta henkilöltä, hänen puolisoltaan, hänen tai hänen puolisonsa suoraan takenevassa tai etenevässä polvessa olevalta sukulaiselta sekä tällaisen henkilön puolisoita, jos konkurssin alkaessa on kulunut enintään vuosi siitä, kun sellainen toimi, jota kussakin tapauksessa tarkoitetaan, on suoritettu. Jos joku edellä tarkoitettu henkilö on osakeyhtiöstä nostanut palkkaa tai muuta palkkiota viimeiseltä tai kuluvalta vuodelta enemmän kuin mitä hän etuoikeudella olisi oikeutettu työsuhteesta johtuvana saatavana valvomaan yhtiön konkurssissa, peräytyköön myös sellainen maksu konkurssipesän vaatimuksesta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 1978.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.