693/1978

Annettu Helsingissä 31. päivänä elokuuta 1978

Asetus oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia

Oikeusministerin esittelystä säädetään oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia 31 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (687/78) 15 §;n nojalla:

Valtion maaomaisuuden aroa on pidettävä suurena, jos omaisuuden käypä arvo ylittää 6000 markkaa.

Valtion maaomaisuuden arvoa on pidettävä vähäisenä, jos omaisuuden käypä arvo ei ylitä 2000 markkaa.

Omaisuuden 1 §:ssä tarkoitettua arvoa määrättäessä on otettava huomioon kaikki kiinteistöt ja alueet, joiden luovuttaminen tai vuokraaminen perustuu samaan luovutuskirjaan tai vuokrasopimukseen taikka muutoin samaksi katsottavaan sopimukseen.

Ennen valtion maaomaisuuden luovuttamista tai vuokraamista taikka sitä koskevan erityisen oikeuden myöntämistä asiasta on haettava opetusministeriön lausunto, jos omaisuudella saattaa olla erittäin huomattava merkitys kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelun tai kiinteiden muinaisjäännösten rauhoittamisen kannalta. Vastaava lausunto omaisuuden merkityksestä luonnonsuojelun kannalta on pyydettävä maa- ja metsätalousministeriöltä.

Valtion rakennusmaata luovutettaessa ja vuokrattaessa on lisäksi noudatettava, mitä. valtion rakennusmaan hallinnosta annetussa asetuksessa (26/72) säädetään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1978.

Helsingissä 31. päivänä elokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.