663/1978

Annettu Helsingissä 31. päivänä elokuuta 1978

Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille 7 päivänä toukokuuta 1965 annetun lain (248/65) 2 §:n 2 momentti,

muutetaan 8 § sekä

lisätään lain 1 §:ään uusi 3 momentti ja 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:


Hovioikeudelle osoitetut 1 ja 2 momentissa mainitut asiakirjat virallinen syyttäjä saa lähettää postitse tai lähetin välityksellä.


Jos postitse tai lähetin välityksellä saapuneista asiakirjoista puuttuvat vain leimaverolain 13 §:ssä tarkoitetut leimamerkit, asiakirjat on kuitenkin otettava vastaan.

Asiakirjan, joka sisältää tyytymättömyyden ilmoituksen yleisen alioikeuden, sotaoikeuden tai maaoikeuden ratkaisuun taikka sellaisen ilmoituksen peruuttamisen, asianosainen saa toimittaa postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin on soveltuvin osin noudatettava, mitä tässä laissa on muuten säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979. Sillä kumotaan asiakirjain lähettämisestä 26 päivänä helmikuuta 1954 annetun lain (74/54) 1 §:n 3 momentti.

Tätä lakia on sovellettava myös haettaessa muutosta ennen sen voimaantuloa julistettuun tai annettuun päätökseen, jos tyytymättömyyden ilmoitusta taikka muutoksenhakua tai siihen vastaamista varten säädetty määräaika päättyy tämän lain voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 31. päivänä elokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.