619/1978

Annettu Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Laki eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta 14 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (54/77) 14 §:n 2 momentti ja 18 §:n 1 momentti näin kuuluviksi:

14§

Jos veron määräämisen perusteena käytettyjen rakennuskustannusten määrä ylittää rakennuskustannusten lopullisen määrän vähintään 10 prosentilla, verotusta on niin ikään oikaistava ja verovelvolliselle maksettava takaisin kustannusten erotusta vastaava vero ja sille korkoa veron suorittamispäivästä lukien siten, kuin palautettavalle verolle maksettavasta korosta veronkantolain nojalla säädetään.

18§

Tässä laissa tarkoitettu vero, veronkorotus ja verolisäystä vastaava korko on suoritettava yhtenä eränä verotoimiston määräämänä maksupäivänä veronkantoviranomaisen postisiirtotilille. Milloin maksua ei määräaikana ole suoritettu, on investointiverolle, veronkorotukselle ja veronlisäystä vastaavalle korolle suoritettava veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetussa laissa säädetyt viivästysseuraamukset. Investointiveron kannossa noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä veronkantolaissa ja sen nojalla sekä verotuslaissa ja sen nojalla on veronkannosta säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.