618/1978

Annettu Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Laki liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista 14 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (53/77) 6 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti ja 16 § näin kuuluviksi:

Suhdannetalletus on suoritettava veronkantoviranomaisen postisiirtotilille.


12§

Jos talletettavan määrän maksaminen määräaikana laiminlyödään, on talletusvelvollisen suoritettava erääntyneelle maksamattomalle määrälle 20 prosentin suuruinen sakkomaksu, joka jää valtiolle. Sakkomaksu lasketaan niin kuin vuotuinen korko erääntymispäivästä maksupäivään. Sakkomaksu peritään täysin markoin jättämällä yli menevät pennit huomioon ottamatta. Sakkomaksusta ja sen perimisestä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetun lain 3, 4, 5, 7 a ja 8 §:ssä on säädetty.


16§

Jos tässä laissa ei ole muuta säädetty, noudatetaan suhdannetalletuksen määräämisessä ja talletettavan määrän maksuunpanossa muutoin soveltuvin osin, mitä ennakkoperintälaissa ja sen nojalla on ennakosta säädetty, ei kuitenkaan, mitä ennakon uudelleen määräämisestä on säädetty. Jos tässä laissa ei ole toisin säädetty, noudatetaan suhdannetalletuksen kannossa ja perinnässä veronkantolain säännöksiä.

Mitä verojen ulosotosta on säädetty, sovelletaan tämän lain nojalla suoritettavaan suhdannetalletukseen sekä sille perittävään sakkomaksuun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.