616/1978

Annettu Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain 52 § ja 62 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 52 § 30 päivänä joulukuuta 1959 annetussa laissa (520/59) ja 62 §:n 4 momentti 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (503/74) ja

muutetaan 62 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa, näin kuuluvaksi:

62§

Jos perintö- tai lahjaveron suorittaminen määräajassa käy verovelvolliselle vaikeaksi, voi veronkantoviranomainen valtiovarainministeriön määräämillä ehdoilla hakemuksesta myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisestä syystä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Naantalissa 11. päivänä elokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.