508/1978

Annettu Helsingissä 29. päivänä kesäkuuta 1978

Asetus markkinatuomioistuimesta

Oikeusministerin esittelystä säädetään markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/78) 20 §:n nojalla:

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että markkinatuomioistuimelle kuuluvat tehtävät hoidetaan asianmukaisesti ja joutuisasti. Hänen tulee myös seurata oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta markkinatuomioistuimen ratkaisuissa.

Markkinatuomioistuimen sihteerin tehtävänä on esitellä markkinatuomioistuimen ja sen puheenjohtajan ratkaistavat hallintoasiat sekä vastata ja huolehtia muiden hallintoasioiden hoitamisesta.

Sihteerin on markkinatuomioistuimen puheenjohtajan ohjeiden mukaan avustettava markkinatuomioistuimen käsiteltävien asioiden vireilletuloon liittyvissä tehtävissä sekä asioiden valmistelussa.

Ylimääräisten toimenhaltijoiden, tilapäisten toimihenkilöiden ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan tehtävät määrää markkinatuomioistuimen puheenjohtaja.

Virkavapautta markkinatuomioistuimen puheenjohtajalle myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi vuodessa oikeusministeriö ja sitä pitemmäksi ajaksi tasavallan presidentti.

Markkinatuomioistuimen puheenjohtajan ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajankin ollessa estynyt hoitaa puheenjohtajan tehtäviä markkinatuomioistuimesta annetun lain (41/78) 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu jäsen, joka ei edusta elinkeinonharjoittajien eikä kuluttajien etuja.

Virkavapautta myöntää sihteerille markkinatuomioistuin sekä muulle henkilöstölle markkinatuomioistuimen puheenjohtaja.

Markkinatuomioistuin ja puheenjohtaja määräävät vastaavasti 1 momentissa tarkoitetun viran tai toimen hoidosta virkavapauden aikana ja viran tai toimen ollessa avoinna.

Markkinatuomioistuimen ratkaisut on sopivalla tavalla julkaistava.

Oikeusministeriö vahvistaa markkinatuomioistuimessa pidettävien päiväkirjojen ja luetteloiden kaavat sekä antaa tarvittaessa tarkemmat ohjeet niiden pitämisestä.

Markkinatuomioistuimen päätöstaltiot sekä asianosaisille annettavat toimituskirjat allekirjoittaa puheenjohtaja. Ratkaisun sisältävä toimituskirja on viipymättä annettava kaikille asianosaisille.

Palkansaajien ja kuluttajien sekä elinkeinonharjoittajien etujärjestöjen esitykset markkinatuomioistuimen asianomaisiksi jäseniksi sekä heidän varamiehikseen on toimitettava oikeusministeriölle kirjallisesti. Oikeusministeriön on tarvittaessa pyydettävä esitystä edustavimmilta etujärjestöiltä.

10§

Oikeusministeriö vahvistaa tarvittaessa markkinatuomioistuimen esityksestä sille työjärjestyksen.

Helsingissä 29. päivänä kesäkuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.