487./1978

Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1978.

Asetus hengenpelastusmitalista.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Hengenpelastusmitali annetaan tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta.

Hengenpelastusmitali voidaan erityisistä syistä antaa myös yhteisölle, jolla on suuret ansiot ihmishenkien pelastamiseen liittyvässä kasvatus- ja valistustyössä.

2 §

Hengenpelastusmitali lyötetään hopeasta. Se on ympyrän muotoinen ja halkaisijaltaan 31 millimetriä. Etusivulla on kohokuviona laakeriseppeleen ympäröimä, elämänliekkiä pitävä käsi ja takasivulla kohokuviona Suomen vaakunan leijona ja reunakirjoitus "Ihmishengen pelastamisesta" tai "För räddning av människoliv".

Mitali kannetaan 28.5 millimetriä leveässä merensinisessä nauhassa, jossa on viisi valkoista pystyjuovaa, rinnan vasemmalla puolella muiden mitalien edellä. Nauhaa voidaan kantaa myös ilman mitalia 10 millimetrin korkuisena nauhalaattana.

3 §

Hengenpelastusmitalin antaa tasavallan presidentti.

Mitalia seuraa omistuskirja. Mitali ja omistuskirja annetaan maksutta.

4 §

Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta yksityiselle henkilölle on tehtävä kirjallisesti sen läänin läänihallitukselle, jonka alueella 1 §:ssä tarkoitettu teko on tapahtunut tai, jos teko on tapahtunut maan rajojen ulkopuolella, sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella pelastajalla tai pelastetulla on kotipaikka.

Lääninhallituksen on hankittava tarvittava selvitys asiassa ja sen jälkeen lähetettävä asiakirjat ja oma lausuntonsa siitä sisäasiainministeriölle.

Lääninhallitus voi myös oma-aloitteisesti esittää hengenpelastusmitalin antamista.

Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta yhteisölle on tehtävä kirjallisesti sisäasiainministeriölle.

5 §

Ministeriö ja keskusvirasto voivat toimialallaan ottaa vastaan ehdotuksia ja tehdä esityksiä hengenpelastusmitalin antamisesta.

6 §

Käsiteltäessä hengenpelastusmitalin antamista koskevia ehdotuksia sisäasiainministeriön apuna on hengenpelastusmitalilautakunta. Siihen kuuluu viisi tasavallan presidentin neljäksi vuodeksi kerrallaan määräämää jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä määrätään yksi toimimaan puheenjohtajana ja yksi varapuheenjohtajana. Lautakunnan sihteerintehtävät ja toimistotyöt hoitavat tehtävään määrätyt sisäasiainministeriön virkamiehet virkatyönä.

Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty.

7 §

Ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta yksityiselle henkilölle on tehtävä viiden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona ehdotuksen perusteena oleva teko on tapahtunut.

Erityisistä syistä voidaan myöhemminkin tehty ehdotus hengenpelastusmitalin antamisesta ottaa käsiteltäväksi.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978.

Tällä asetuksella kumotaan hengenpelastusmitalin antamisesta 12 päivänä marraskuuta 1920 annettu asetus (284/20) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 1978.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ministeri
Eero Rantala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.