403/1978

Annettu Helsingissä 1. päivänä kesäkuuta 1978

Muutos eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntöön

Eduskunta on 14 päivänä huhtikuuta 1978 päättänyt muuttaa 12 päivänä joulukuuta 1919 annetun eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön 8 §:n, sellaisena kuin se on muutettuna 19 päivänä joulukuuta 1928 (77/29), näin kuuluvaksi:

Toiminnastaan sekä lakien ja muiden säännösten noudattamisesta oikeudenhoidossa ja hallinnossa tulee oikeusasiamiehen joka vuodelta antaa eduskunnalle kertomus. Kertomuksessaan oikeusasiamiehen tulee, mikäli aihetta siihen on, huomauttaa laeissa tai asetuksissa olevista puutteellisuuksista sekä epäselvistä taikka ristiriitaisista säännöksistä, varsinkin sellaisista, jotka lainkäytössä tai hallinnossa ovat aiheuttaneet eriäviä tulkintoja, epätietoisuutta tai muita haittoja, sekä tehdä ehdotuksia niiden poistamiseksi.


Tätä johtosäännön muutosta sovelletaan jo oikeusasiamiehen kertomukseen vuodelta 1977.

Valtioneuvosto on oikeusministeriön esittelystä päättänyt, että edellä oleva eduskunnan päätös eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännön muuttamisesta on julkaistava asetuskokoelmassa.

Helsingissä 1. päivänä kesäkuuta 1978

Oikeusministeri
Paavo Nikula

Apulaisosastopäällikkö
Kari Sinisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.