348/1978

Annettu Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 1978

Laki evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnasta 20 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain (970/74) 4 § sekä

lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

Kirkkohallituksen määräämällä henkilöllä sekä piispainkokouksen määräämällä piispalla on oikeus olla saapuvilla sopimusvaltuuskunnan ja sen jaostojen kokouksessa sekä siellä ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

7a§

Sopimusvaltuuskunnalla on oikeus saada kirkon, seurakunnan, seurakuntainliiton ja muun seurakuntain yhtymän asianomaiselta viranomaiselta 1 §:ssä säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi tarpeelliset tiedot.

Milloin 1 momentissa mainitut tiedot on säädetty tai määrätty pidettäviksi salassa, sopimusvaltuuskunnan jäsenellä, sillä, jolla on oikeus osallistua sopimusvaltuuskunnan kokouksiin, ja sopimusvaltuuskunnan toimiston henkilökunnalla on sama salassapitovelvollisuus kuin tiedot antaneella viranomaisella.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Jaakko Itälä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.