88/1978

Annettu Helsingissä 27. päivänä tammikuuta 1978

Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä lisätään 7 päivänä marraskuuta 1969 annettuun yrittäjien eläkeasetukseen (668/69) uusi näin kuuluva 17 a §:

17a§

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden joulukuun 15 päivänä yrittäjien eläkelain 10 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion osuuden ennakon määrän seuraavalle kalenterivuodelle. Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa valtion osuuden lopullisen määrän edelliseltä kalenterivuodelta ja samalla tarkistaa ennakkoerien määrät vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta.

Ennakko suoritetaan eläketurvakeskukselle kahtenatoista yhtä suurena eränä siten, että se on eläketurvakeskuksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jolloin Postipankki suorittaa postisiirtotilien kirjauksen. Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun valtion osuuden lopullisen määrän erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Edellä 1 momentissa mainittuja toimenpiteitä varten eläketurvakeskuksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa eläketurvakeskuksen esityksestä perusteet, joiden mukaan eläketurvakeskus jakaa eläkelaitoksille valtion suorittaman osuuden yrittäjien eläkelain mukaisten eläkkeiden ja muiden etuuksien kustantamiseksi.


Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vahvistettaessa valtion osuuden jakoperusteet ja ennakko vuodelle 1978. Sanotun vuoden ennakko on kuitenkin poikkeuksellisesti vahvistettava viimeistään saman vuoden kesäkuun 15 päivänä ja suoritettava syyskuusta 1978 lukien kuukausittain neljänä yhtä suurena eränä.

Helsingissä 27. päivänä tammikuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.