20/1978

Annettu Helsingissä 13. päivänä tammikuuta 1978

Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan perintökaaren voimaanpanosta 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun lain (41/65) 6 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:


Jos perintö uuden perintökaaren 5 luvun 2 §:n mukaisesti halutaan luovutettavaksi kunnalle taikka perittävän sukulaiselle tai muulle hänen läheiselleen, on siitä tehtävä hakemus valtiokonttorille, jonka on muissa kuin mainitun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa saatettava asia valtioneuvoston ratkaistavaksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1978.

Helsingissä 13. päivänä tammikuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.