19/1978

Annettu Helsingissä 13. päivänä tammikuuta 1978

Laki perintökaaren 5 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/65) 5 luvun 3 § ja

lisätään 5 luvun 2 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

5

Valtion oikeudesta perintöön.


Jos jäämistön perunkirjoitusarvo on enintään 500 markkaa eikä siihen kuulu kiinteää omaisuutta tai asunto-osakkeita, 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tekee valtiokonttori.

Vaikka valtiolla olisi aihetta moittia testamenttia, mutta ei ole epäilystä testamentin tekijän todellisesta tarkoituksesta, valtioneuvosto tai, milloin jäämistön perunkirjoitusarvo on enintään 500 markkaa, valtiokonttori voi päättää, että testamenttia ei moitita.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1978.

Helsingissä 13. päivänä tammikuuta 1978

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.