Säädökset alkuperäisinä: 1978

1097/1978
Laki perintö- ja lahjaverolain 69 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta
1096/1978
Laki verotuslain muuttamisesta
1094./1978
Investointivarauslaki.
1093/1978
Laki leimaverolain muuttamisesta
1090/1978
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1076/1978
Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta annetun oikeusministeriön päätöksen muuttamisesta
1070/1978
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
1066/1978
Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain muuttamisesta
1062/1978
Laki markkinatuomioistuimesta annetaan lain muuttamisesta
1061./1978
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa.
1059/1978
Laki talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
1051./1978
Asetus poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminnasta.
1039/1978
Laki leimaverolain muuttamisesta
1035/1978
Laki verotuslain muuttamisesta
1034/1978
Laki veronkantolain 23 ja 30 §:n muuttamisesta
1032/1978
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
1030/1978
Laki Pohjoismaiden Investointipankin palveluksessa olevan henkilön verottamisesta annetun lain muuttamisesta.
985/1978
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
980/1978
Laki työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta
968./1978
Laki oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 21 §:n muuttamisesta.
967/1978
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 66 ja 67 §:n muuttamisesta.
940/1978
Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta
916/1978
Laki leimaverolain muuttamisesta
904/1978
Ennakkoperintäasetus
903/1978
Veronkantoasetus
861/1978
Asetus tavara-arpajaisasetuksen muuttamisesta
857/1978
Laki vahingonkorvauslain 3 luvun 3 §:n kumoamisesta
854/1978
Laki vesilain muuttamisesta
821/1978
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
809/1978
Asetus elokuvanäytännöistä
769/1978
Asetus valtion kasvatuslaitoksista
745/1978
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
744/1978
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
743/1978
Työterveyshuoltolaki
740./1978
Laki konkurssisäännön 46 §:n muuttamisesta.
735/1978
Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta
734/1978
Osakeyhtiölaki
725/1978
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä
693/1978
Asetus oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia
691/1978
Laki oikeudesta yleisiin vesialueisiin annetun lain 5 §:n muuttamisesta
690/1978
Laki eräiden kruununluontoisten tilojen ja tilanosien järjestelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
687/1978
Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia
676/1978
Laki yleisistä teistä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
671/1978
Laki rakennuslain muuttamisesta
665/1978
Laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
664/1978
Laki leimaverolain muuttamisesta
663/1978
Laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain muuttamisesta
661/1978
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.
644/1978
Laki kirjanpitolain muuttamisesta
623/1978
Laki verotuslain muuttamisesta
620/1978
Laki leimaverolain muuttamisesta
619/1978
Laki eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta annetun lain muuttamisesta
618/1978
Laki liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista annetun lain muuttamisesta
616/1978
Laki perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta
615/1978
Laki metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
614/1978
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
613/1978
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain muuttamisesta
612/1978
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
611/1978
Veronkantolaki
596/1978
Laki yrittäjien eläkelain 1 ja 7 §:n muuttamisesta
594/1978
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijän eläkelain 5 §:n muuttamisesta
593/1978
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
591/1978
Eläkkeensaajien asumistukilaki
589/1978
Laki perhe-eläkelain muuttamisesta
588/1978
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
533/1978
Asetus kuluttajavalituslautakunnasta
508/1978
Asetus markkinatuomioistuimesta
501/1978
Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta
498/1978
Laki valtion eläkelain 6 §:n muuttamisesta
493/1978
Asetus sairausvakuutusasetuksen 6 §:n muuttamisesta
487./1978
Asetus hengenpelastusmitalista.
486/1978
Laki leimaverolain 10 ja 14 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
476/1978
Laki työsopimuslain muuttamisesta
445/1978
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta
433/1978
Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
423/1978
Merimieslaki
416/1978
Laki leimaverolain muuttamisesta
403/1978
Muutos eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntöön
400/1978
Kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalaki
398/1978
Laki sotilasvammalain muuttamisesta
393/1978
Laki leimaverolain muuttamisesta
391/1978
Laki oikeudesta hankkia maa- ja metsätalousmaata
383/1978
Asetus liputuksesta Suomen lipulla
381/1978
Laki Suomen vaakunasta
380/1978
Laki Suomen lipusta
348/1978
Laki evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnasta annetun lain muuttamisesta
302/1978
Asetus saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta
284/1978
Valtioneuvoston päätös valtion työntekijäin vuosilomista
282/1978
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta
280/1978
Valtioneuvoston päätös viranomaisten yhteistoiminnasta räjähdysainetarkastusten suorittamisessa.
279/1978
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
278/1978
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
277/1978
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
276/1978
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
274/1978
Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta
268/1978
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
239/1978
Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen 112 §:n muuttamisesta
235/1978
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
233/1978
Laki vuosilomalain muuttamisesta
200/1978
Asetus yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
181/1978
Asetus kaupunginviskaaleista
159/1978
Laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta
132/1978
Asetus valtion eläkelain voimaanpanolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
88/1978
Asetus yrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
42/1978
Laki kuluttajavalituslautakunnasta.
41/1978
Laki markkinatuomioistuimesta
40/1978
Laki kuluttaja-asiamiehestä
38/1978
Kuluttajansuojalaki
20/1978
Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
19/1978
Laki perintökaaren 5 luvun 2 ja 3 §:n muuttamisesta
2/1978
Laki leimaverolain muuttamisesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.