1069/1977

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1977

Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan moottoriajoneuvoverosta 30 päivänä joulukuuta 1966 annetun lain (722/66) 4 §, 5 §:n 1 momentti ja 16 §,

näistä 4§ ja 5 §:n 1 momentti sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (957/74), näin kuuluviksi:

Varsinainen ajoneuvovero on maksettava tieliikennelain nojalla rekisteröitävästä moottoriajoneuvosta. Vero määrätään niiden painojen jamuiden tietojen perusteella, jotka on ilmoitettutai olisi pitänyt ilmoittaa rekisteriä pitävälleviranomaiselle. Ilmoittamisvelvollisuudesta onsäädetty erikseen.

Varsinainen ajoneuvovero on dieselöljyä,moottoripetrolia tai sähköä käyttämään tarkoitetusta taikka puukaasua tahi nestekaasua käyttävästä moottoriajoneuvosta:

1) henkilö- ja pakettiautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai senosalta 15 markkaa;

2) linja-autosta kultakin kokonaispainon 100kilogramman määrältä tai sen osalta 9 markkaa;

3) muusta kuin 4 kohdassa tarkoitetustakaksiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin 100 kilogramman kokonaispainon määrältä tai sen osalta 15 markkaa 14 000 kilogramman kokonaispainoon saakka ja kultakintämän painon ylittävaltä 100 kilogramman kokonaispainon määrältä tai sen osalta 30 markkaa;

4) kaksiakselisesta kuorma-autosta, joka onhyväksytty ja jota käytetään puoliperävaununvetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 24 markkaa jakaksiakselisesta kuorma-autosta, joka on hyväksytty ja jota käytetään varsinaisen perävaununvetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 25 markkaa,

5) muusta kuin 6 kohdassa tarkoitetustatelirakenteisesta kuorma- tai erikoisautosta jakolme- tai useampiakselisesta kuorma- ja erikoisautosta kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 15 markkaa19 000 kilogramman kokonaispainoon saakka jakultakin tämän painon ylittävältä 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 30 markkaa;

6) telirakenteisesta kuorma-autosta, joka onhyväksytty ja jota käytetään puoliperävaununvetoon, kultakin kokonaispainon 100 kilogramman määrältä tai sen osalta 21 markkaa ja telirakenteisesta kuorma-autosta samoin kuin kolme- tai useampiakselisesta kuorma-autosta, jokaon hyväksytty ja jota käytetään varsinaisenperävaunun vetoon, kultakin kokonaispainon100 kilogramman määrältä tai sen osalta 25markkaa; sekä

7) moottoripyörästä 72 markkaa.


16§

Lisävero on niistä moottoriajoneuvoista, joista on suoritettava varsinaista ajoneuvoveroa taijoista laatunsa puolesta ajoneuvovero voidaanlaskea, jolloin bensiiniä käyttämään tarkoitetunajoneuvon vero on laskettava 5 §:ssä säädetyinperustein, tuo vero kaksikymmenkertaisena kuitenkin vähintään 5 000 markkaa. Muista moottoriajoneuvoista lisävero on 5 000 markkaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978. Tämän lain säännöksiä noudattaenvoidaan vero maksuunpanna jo ennen sanottuapäivää. Autorekisterikeskuksella on oikeus vuodelta 1978 toimitettavassa ajoneuvoverotuksessa maksuunpanna tämän lain mukainen veromoottoriajoneuvoverosta annetun lain tai sennojalla annettujen säännösten määräyksistä riippumatta.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.