870/1977

Annettu Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 1977

Laki valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtioneuvoston jäsenellä on oikeus saada valtion varoista eläkettä siten kuin on säädetty kansanedustajain eläkelaissa (329/67).

Valtioneuvoston jäsenenä toimineen henkilön kuoltua suoritetaan hänen jälkeensä perheeläkettä siten kuin on säädetty kansanedustajain perhe-eläkelaissa (791/68).

Eläkkeen ja perhe-eläkkeen perusteena olevasta palkkiosta sekä eläkkeen ja perhe-eläkkeen yhteensovittamisesta muiden eläkkeiden ja korvausten kanssa on kuitenkin voimassa mitä tässä laissa säädetään.

Eläke- ja perhe-eläketurvasta huolehtii valtiokonttori.

Eläkkeen perusteena olevana palkkiona pidetään valtioneuvoston jäsenten palkkiosta annetun lain mukaan valtioneuvoston jäsenelle suoritettavaa palkkiota.

Tämän lain mukaisen eläkkeen yhteensovittamiseksi muiden eläkkeiden ja korvausten kanssa siihen lisätään eläkkeen saajalle maksettava kansaneläkkeen perusosa ja kutakin valtion eläkelain (280/66) 10 a §:ssä tarkoitettua 16 vuotta nuorempaa lasta kohden kansaneläkelain (347/56) 30 b §:ssä säädetty lapsikorotus sanotun lain 27 §:ssä tarkoitetun kolmannen kuntaryhmän mukaisena, muun lain tai asetuksen mukainen eläke, tapaturmavakuutuslain (608/48) säännöksiin perustuva elinkorko, liikennevakuutuslain (279/59) nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva jatkuva korvaus tai sotilasvammalain (404/48) mukainen elinkorko. Jos nämä suoritukset yhteensä ylittävät 66 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkkiosta, ylittävä osa vähennetään tämän lain mukaisesta eläkkeestä sitä maksettaessa.

Tämän lain mukaisen perhe-eläkkeen yhteensovittamiseksi muiden perhe-eläkkeiden ja korvausten kanssa siihen lisätään saman henkilön kuoleman johdosta perhe-eläkkeen saajina oleville 16 vuotta nuoremmille lapsille perheeläkelain (38/69) nojalla maksettava, kansaneläkelain 27 §:ssä tarkoitetun kolmannen kuntaryhmän mukaisen yhteenlasketun eläkkeen määrä sekä, jos tämän lain mukaisen perheeläkkeen saajana on myös naispuolinen leski, perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeen perusosan määrä, sekä muun lain tai asetuksen mukainen perhe-eläke ja perhe-eläkkeen luonteinen korvaus. Jos nämä suoritukset yhteensä ylittävät eläkkeen perusteena olevasta palkkiosta 30 prosenttia, milloin perhe-eläkkeen saajia on yksi, 45 prosenttia, milloin perhe-eläkkeen saajia on kaksi, 60 prosenttia, milloin perheeläkkeen saajia on kolme, tai 66 prosenttia, milloin perhe-eläkkeen saajia on neljä tai useampia, ylittävä osa vähennetään tämän lain mukaisesta perhe-eläkkeestä sitä maksettaessa.

Tämän lain mukaisessa eläke- ja perhe-eläkeasiassa noudatettavasta menettelystä sekä niistä asettavasta ennakkotiedosta sekä oikaisuvaatimuksesta ja muutoksenhausta valtiokonttorin päätökseen on voimassa mitä kansanedustajain eläkelaissa (329/67) ja kansanedustajain perheeläkelaissa (791/68) on säädetty.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978 ja sitä sovelletaan henkilöön, joka on ollut valtioneuvoston jäsenenä 8 päivänä heinäkuuta 1961 tai sen jälkeen.

Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.