351/1977

Annettu Helsingissä 6. päivänä toukokuuta 1977

Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ortodoksisesta kirkkokunnasta 8 päivänä elokuuta 1969 annetun lain (521/69) 25 §:n 1 momentti, 27 §:n 1 momentti, 36 §:n 1 momentti ja 41 §:n 7 kohta näin kuuluviksi:

25§

Äänioikeus seurakunnankokouksessa on jokaisella äänivaltaisten luetteloon merkityllä seurakunnan jäsenellä, joka on Suomen kansalainen ja ennen kokousvuotta on täyttänyt kahdeksantoista vuotta.


27§

Seurakunnanvaltuuston jäsenen tulee olla nuhteettomasta elämästä ja ortodoksisesta kristillisestä harrastuksesta tunnettu seurakunnan jäsen, joka on äänioikeutettu seurakunnankokouksessa ja joka on ennen vaalivuoden alkua täyttänyt kaksikymmentä vuotta.


36§

Kirkollishallituksen jäseniä ovat kirkkokunnan virassa olevat hiippakuntien piispat, kaksi kirkolliskokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä, joista toisen tulee olla pappi ja toisen maallikko, sekä lainoppinut asessori. Pappis- tai maallikkojäsenen ollessa estynyt toimii kirkollishallituksen jäsenenä vastaava varajäsen.


41§

Yksityisten lahjoitusten ja valtiolta ehkä saatavien avustusten lisäksi kartutetaan keskusrahastoa seuraavalla tavalla:


7) siirretään rahastoon tulo kirkollishallituksen hallinnassa olevasta kirkkokunnan omaisuudesta ja palkkasäästö avoinna olevien, väliaikaisesti sijaisilla hoidettujen papiston virkojen palkkauksesta, ei kuitenkaan palkkasäästöä, joka koituu seurakunnalle, kun kanttorin virka 14 §:n nojalla jätetään täyttämättä, eikä myöskään palkkasäästöä, joka koituu seurakunnalle, kun joku papiston jäsen on tuomittu virantoimituseroon niinkuin 54 §:n 1 momentissa säädetään; sekä


Helsingissä 6. päivänä toukokuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Vt. Opetusministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.