88/1977

Annettu Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 1977

Laki radiolaitteista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan radiolaitteista 17 päivänä tammikuuta 1927 annetun lain (8/27) 4 § näin kuuluvaksi:

Valtioneuvosto voi määrätä radiolaitteen rakentamisesta ja käyttämisestä sekä valtion viranomaisen tämän lain perusteella toimittamasta tarkastuksesta suoritettavaksi maksuja.

Maksuja ei kuitenkaan peritä radioamatöörin, yksinomaan vapaaehtoista meripelastus- tai muuta pelastustoimintaa harjoittavan yhteisön radioaseman rakentamisesta ja käyttämisestä eikä sen tarkastamisesta eikä myöskään yleisradiolähetysten lähettämiseen ja välittämiseen tai tähän liittyvään ohjaukseen käytettävän radiolaitteen tarkastamisesta.

Yleisradiolähetysten vastaanottamiseen tarkoitettujen radiolaitteiden käyttämiseen tarvittavista luvista kannettavat maksut kerätään erikoiseen rahastoon, jonka varoja voidaan valtioneuvoston harkinnan mukaan käyttää yleisradiotoiminnan edistämiseen.

Muiden kuin 3 momentissa tarkoitettujen maksujen suuruutta määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1977.

Helsingissä 21. päivänä tammikuuta 1977

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Liikenneministeri
Ragnar Granvik

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.