Säädökset alkuperäisinä: 1977

1101/1977
Laki Suomen kalastusvyöhykkeestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1100/1977
Laki opettajankoulutuslain 15 §:n muuttamisesta
1088/1977
Laki sairausvakuutuslain 35 §:n muuttamisesta
1086/1977
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1080/1977
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
1074/1977
Asetus valtion perhe-eläkeasetuksen 3 §:n muuttamisesta
1073/1977
Asetus valtion eläkeasetuksen 8 §:n muuttamisesta
1069/1977
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
1037/1977
Asetus oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
1035/1977
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen 14 §:n muuttamisesta
1032/1977
Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta annetun lain muuttamisesta
1002/1977
Laki verotuslain muuttamisesta
1001/1977
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
998/1977
Asetus yksityisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta
988/1977
Asetus kehitysvammaisten erityishuollosta
983/1977
Laki rakennuslain muuttamisesta
982/1977
Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista
972/1977
Muutoksia eduskunnan oikeusasiamiehen johtosääntöön
961./1977
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta.
959./1977
Laki painovapauslain 7 §:n muuttamisesta.
957/1977
Laki avioliittolain 13 §:n muuttamisesta.
956/1977
Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
951/1977
Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta
938/1977
Asetus yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden täytäntöönpanosta
936/1977
Asetus sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
933./1977
Laki konkurssisäännön väliakaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajasta.
921/1977
Asetus yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta
896/1977
Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä
870/1977
Laki valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä
863/1977
Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
862/1977
Laki leimaverolain muuttamisesta
731/1977
Asetus eräitä poikkeuksia yleisten asiakirjain julkisuudesta sisältävän asetuksen 1 §:n muuttamisesta
730/1977
Asetus radiovastuuasetuksen 5 §:n muuttamisesta
728/1977
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
702/1977
Asetus korkeimmasta hallinto-oikeudesta
609/1977
Laki rakennuslain muuttamisesta
608/1977
Etuostolaki
604/1977
Laki rakennuslain muuttamisesta
603/1977
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta
596/1977
Laki sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettavaksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta
592/1977
Laki sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta
591/1977
Laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
588/1977
Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
581/1977
Laki eräistä naapuruusuhteista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta.
580/1977
Laki rakennuslain muuttamisesta
579/1977
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
526/1977
Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta.
519/1977
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
514/1977
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain muuttamisesta.
513/1977
Laki leimaverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta.
512/1977
Laki leimaverolain muuttamisesta
511/1977
Laki verotuslain muuttamisesta
500/1977
Asetus liikennevakuutusasetuksen muuttamisesta
499/1977
Laki liikennevakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
498/1977
Laki valtion eläkelain 9 a §:n muuttamisesta
490./1977
Laki Suomen Hallitusmuodon 23 §:n muuttamisesta.
484/1977
Laki asumistukilain muuttamisesta
476/1977
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen 17 §:n muuttamisesta
466/1977
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
464/1977
Laki edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
448/1977
Laki sotilasvammalain 43 a §:n muuttamisesta.
429/1977
Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain muuttamisesta
421/1977
Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta
409/1977
Teräaseasetus
406/1977
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 3 §:n 1 momentin ja 34 §:n 2 momentin muuttamisesta
359/1977
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 2 §:n kumoamisesta
358/1977
Asetus työntekijäin eläkeasetuksen 5 §:n kumoamisesta
353/1977
Laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain 12 §:n muuttamisesta
351/1977
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain muuttamisesta
318/1977
Laki opettajankoulutuslain muuttamisesta
314/1977
Asetus Suomalais-venäläisestä koulusta
306/1977
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta annetun asetuksen muuttamisesta
292/1977
Asetus jalometallituotteista
271/1977
Rintamasotilaseläkeasetus
269/1977
Asetus vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
259/1977
Asetus eräiden yleisten alueiden rekisterissä olevien alueiden järjestelystä.
225/1977
Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi
209/1977
Asetus työvoima-avustajista
190/1977
Laki pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain 7 §:n muuttamisesta.
189/1977
Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta.
182/1977
Asetus lapsen elatuksen turvaamisesta
159/1977
Asetus sairausvakuutusasetuksen 4 §:n muuttamisesta
148/1977
Asetus kaavoitus- ja rakennusneuvostosta.
140/1977
Asetus kiinnitysrekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta
138/1977
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
128/1977
Laki atomivastuulain 30 §:n muuttamisesta
122/1977
Laki lapsen elatuksen turvaamisesta
119/1977
Rintamasotilaseläkelaki
108/1977
Teräaselaki
90/1977
Asetus valtiopäivien avajaisten ja päättäjäisten juhlamenoista
89/1977
Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta
88/1977
Laki radiolaitteista annetun lain 4 §:n muuttamisesta
85/1977
Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen muuttamisesta
73/1977
Laki kuntajaosta
54/1977
Laki eräistä talonrakennustöistä suoritettavasta investointiverosta
53/1977
Laki liiketoiminnan perusteella suoritettavista suhdannetalletuksista
47/1977
Asetus luopumiseläkeasetuksen muuttamisesta
46/1977
Asetus ilmakuljetussopimuslain voimaanpanosta
45./1977
Ilmakuljetussopimuslaki.
44/1977
Laki vesilain 10 luvun 26 §:n muuttamisesta
37/1977
Valtioneuvoston päätös ylimääräisistä sanomalehtimieseläkkeistä.
18/1977
Laki luopumiseläkelain muuttamisesta
5/1977
Laki autokiinnityslain 1 ja 22 §:n muuttamisesta
3/1977
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 6 ja 10 §:n muuttamisesta
2/1977
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.