1064/1976

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1976

Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yksityisistä teistä 15 päivänä kesäkuuta 1962 annetun lain (358/62) 65 §:n1 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa 521/75),ja

lisätään lakiin uusi 108 a §, seuraavasti:

65§

Tiekunnan on pidettävä vuosikokous kunakin vuonna ennen kesäkuun loppua, jolleivättieosakkaat toisin päätä, sekä muita kokouksiatarpeen mukaan. Kokouksen kutsuu koolle toimitsijamies tai hoitokunnan puheenjohtaja taitarvittaessa näiden varamies. Kokouskutsu onlähetettävä tieosakkaille kirjatussa kirjeessä taiannettava heille muulla tavoin todisteellisesti.Kokouskutsu voidaan antaa myös siten, ettäkokouksesta kuulutetaan yhdessä tai useammassa paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja ilmoitetaan kirjekortilla niilletoisesta kunnasta oleville tieosakkaille, joidenosoite on tiedossa. Kokouskutsu on annettavavähintään neljätoista päivää ennen kokousta.


108a§

Tämän lain 13 §:n 2 momenttia, 14 §:ää,38 a―38 d §:ää, 47 §:n 3 momenttia, 50 §:n3 momenttia, 51 §:n 2 ja 4 momenttia, 82 a ja83 §:ää, 84 §:n 1 momenttia ja 99 a §:ää, sellaisina kuin ne ovat 4 päivänä heinäkuuta 1975annetussa laissa (521/75), voidaan soveltaamyös sellaiseen toimitukseen, jota ei ole vielälopetettu ja joka on aloitettu ennen 1 päiväälokakuuta 1975.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977.

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Liikenneministeri
Ragnar Granvik

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.