915/1976

Annettu Helsingissä 19. päivänä marraskuuta 1976

Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä muutetaan asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen (63/51) 21 ja 72 §, näistä 21 § sellaisena kuin se on 20 päivänä toukokuuta 1966 annetussa asetuksessa (309/66), näin kuuluviksi:

21§

Sotilaspiirin esikunta määrää yhden tai useamman lääkärin toimimaan tarkastuslääkärinä kutsuntatoimituksessa. Tarvittaessa lääninhallitus avustaa sotilaspiirin esikuntaa tarkastuslääkäriä määrättäessä.

72§

Asevelvollisten valvonnasta huolehtii sotilaspiirin esikunta ja sen alaisena aluevalvoja. Aluevalvojana toimii maalla nimismies ja kaupungissa sotilasläänin esikunnan lääninhallitusta kuultuaan määräämä poliisivirkamies.

Puolustusministeriö voi tarvittaessa määrätä aluevalvojaksi muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilön.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977.

Helsingissä 19. päivänä marraskuuta 1976

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
Martti Miettunen

Puolustusministeri
Seppo Westerlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.