533/1976

Annettu Helsingissä 24. päivänä kesäkuuta 1976

Laki rajavyöhykelain 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 17 päivänä toukokuuta 1947 annetun rajavyöhykelain (403/47) 10 § näin kuuluvaksi:

10§

Joka rikkoo tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, rajavyöhykelain rikkomisesta sakkoon tai enintään kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Jos 1 momentissa tarkoitettua rikosta, huomioon ottaen rikokseen johtaneet ja siitä ilmenevät seikat kokonaisuudessaan, on pidettävä törkeänä, on rikoksentekijä tuomittava törkeästä rajavyöhykelain rikkomisesta enintään kahdeksi vuodeksi vankeuteen.

Luvatta hallussapidetyt tai käytetyt ampuma-aseet ja -tarvikkeet, räjähdysaineet, valokuvauskoneet sekä filmit ja levyt samoin kuin luvatta otetut valokuvat ja negatiivit, voidaan tuomita valtiolle menetetyiksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1976.

Helsingissä 24. päivänä kesäkuuta 1976

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministeri
Martti Miettunen

Sisäasiainministeri
Paavo Tiilikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.