507/1976

Annettu Helsingissä 17. päivänä kesäkuuta 1976

Laki sairausvakuutuslain 34 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 34 §, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1053/74), näin kuuluvaksi:

34§

Erillisenä verovelvollisena verotettavan kuolinpesän veroäyreistä otetaan pesän osakkaalle määrättävän vakuutusmaksun perusteeksi se veroäyrimäärä, joka perustuu hänen pesän hyväksi suorittamansa työn arvoon. Erillisenä verovelvollisena verotettavalle yhtymälle määrätyistä veroäyreistä luetaan osakkaan vakuutusmaksun perusteeksi se osa yhtymän veroäyreistä, joka vastaa hänen osuuttaan yhtymässä. Erillisenä verovelvollisena verotettavaksi yhtymäksi katsottavalle kalastuskunnalle, vesi- ja jakokunnalle sekä muulle niihin verrattavalle yhteisetuudelle määrättyjä veroäyrejä ei kuitenkaan oteta lukuun osakkaan vakuutusmaksua määrättäessä.


Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1975 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 17. päivänä kesäkuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Paul Paavela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.