337/1976

Annettu Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 1976

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain (298/66) 5 § sekä lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

Eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa ei työansioina pidetä kokouspalkkioita. Luontoiseduista otetaan huomioon vain vapaa asunto lämpöineen sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

5a§

Oikeus eläkkeeseen alkaa aikaisintaan siitä ajankohdasta, jolloin oikeus palkan saamiseen päättyy. Työttömyyseläkettä suoritetaan sen kalenterikuukauden alusta, joka kahden kuukauden kuluttua ensiksi seuraa valtion eläkelain 9 a §:n 1 momentissa tarkoitetun todistuksen antamista.

Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.