271/1976

Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 1976

Asetus tavaramerkkiasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 9 §:n 1 momentin 5 kohta, 12 §:n 3 kohta ja 17 § sekä lisätään asetukseen uusi 27 a § seuraavasti:

Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tulee sisältää:


5) ilmoitus niistä tavaroiden tai palvelujen lajeista tai luokista, joita varten merkki pyydetään rekisteröitäväksi, sekä, milloin hakemus ei tarkoita yhtä tai useampaa luokkaa kokonaisuudessaan, siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestä on luokiteltava.


12§

Rekisteröinnin uudistamishakemuksen tulee sisältää:


3) ilmoitus suoja-alan supistuksesta, jonka hakija haluaa tehtäväksi, sekä tällaisessa tapauksessa niistä tavaroiden tai palvelujen lajeista ja luokista, jotka rekisteröinti hakijan mielestä tämän jälkeen tulisi käsittämään, tai luokista, milloin rekisteröinti jäisi käsittämään ainoastaan yhden tai useamman luokan kokonaisuudessaan.

17§

Tavaramerkkilain 18 tai 30 §:ssä tarkoitettu etuoikeusvaatimus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa täällä tehdystä hakemuksesta lukien. Milloin vaatimus perustuu mainitun lain 18 §:ään, on hakijan tarvittaessa selvitettävä, että näyttelyä on pidettävä kansainvälisenä.

27a§

Tavaramerkkilain 51 a §:n mukainen valitusmaksu on 140 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1976 kuitenkin niin, että asetuksen 9 §:n 1 momentin 5 kohdan ja 12 §:n 3 kohdan sekä 17 §:n, siltä osin kuin viimeksi mainitussa asetuksen kohdassa on säädetty määräajasta, jonka kuluessa etuoikeusvaatimus täällä on esitettävä, säännöksiä sovelletaan asetuksen voimaan tultua tehtyihin hakemuksiin.

Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 1976

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Sakari T. Lehto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.