748/1975

Annettu Helsingissä 26. päivänä syyskuuta 1975

Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

kumotaan 11 päivänä heinäkuuta 1960 annetun kaavoitusalueiden jakoasetuksen (353/ 60) 71 §:n 1 momentin 6 kohta, jolloin entinen 7, 8 ja 9 kohta siirtyvät 6, 7 ja 8 kohdaksi sekä

muutetaan 15 §:n 1 momentti ja 29 §:n 2 momentin 3 kohta seuraavasti:

15§

Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastossa diplomi-insinöörin tutkinnon suorittanut kiinteistöinsinööri, jolla on perehtyneisyyttä maanmittaustoimitusten suorittamisessa tai kiinteistöinsinöörille kuuluvissa kiinteistönmuodostustehtävissä, saa kaupungin suostumuksella toimittaa kaupunkialueella lohkomisen, vapaaehtoisen tilusvaihdon, rajankäynnin, rasitetoimituksen sekä kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen 14 päivänä heinäkuuta 1898 annetun lain (27/98) 19 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimituksen.


29§

Pöytäkirjaan on lisäksi merkittävä:


3) tontin tai yleisen alueen pinta-ala;


Helsingissä 26. päivänä syyskuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Veikko Ihamuotila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.