263/1975

Annettu Helsingissä 18. päivänä huhtikuuta 1975

Asetus pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan pysäköintivirhemaksusta 5 päivänä elokuuta 1970 annetun asetuksen (545/70) 4 §:n 4 momentti ja 11―14 § sekä

muutetaan 4 §:n 3 momentti, 5 §, 6 §:n 1 momentti sekä 7―9 § seuraavasti:


Maksukehotukseen ja maksumääräykseen on liitettävä tilillepanokortti pysäköintivirhemaksun maksamista varten.

Valtiolle tulevat pysäköintivirhemaksut on suoritettava postisiirtotilille postitoimipaikkaan tai Postipankkiin taikka, sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määrää, muuhun pankkiin.

Kunnalle tulevat vastaavat maksut on suoritettava kunnan postisiirtotilille postitoimipaikkaan tai Postipankkiin taikka kunnan muulle tilille kunnallishallituksen määräämään pankkiin.

Pysäköinninvalvojan on pidettävä pysäköintivirhemaksuista kirjanpitoa, jota voidaan pitää myös kortistona.


Valtiolle pysäköintivirhemaksuista tulevat varat tilitetään lääninhallituksen postisiirtotilille siitä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Milloin pysäköinninvalvoja vastalauseen johdosta tai muusta syystä on määrännyt pysäköintivirhemaksun tai osan siitä asianomaiselle palautettavaksi, hänen on lähetettävä lääninhallitukselle palautuslaskelma maksattamista varten. Lääninhallitus voi oikaista laskelmaa, jos se havaitaan virheelliseksi.

Suorittamatta jääneitä pysäköintivirhemaksuja koskevista maksumääräyksistä pysäköinninvalvojan on siitä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti joka toinen kuukausi lähetettävä ilmoitus kahdelta edelliseltä kuukaudelta lääninhallitukselle ulosottotoimin tapahtuvaa jäämäperintää varten.

Kunnalle tulevia pysäköintivirhemaksuja koskevista tilityksistä, maksujen palautuksista ja jäämäperinnästä on voimassa, mitä niistä on kunnallisten maksujen kohdalta erikseen säädetty.

Jos lääninhallitus valituksen johdosta poistaa pysäköintivirhemaksun tai alentaa sitä, jäljennös päätöksestä on lähetettävä pysäköinninvalvojalle palautuslaskelman laatimista varten. Palautuksen maksattamisesta on voimassa, mitä siitä on 7 §:n 2 momentissa ja 8 §:ssä säädetty. Jos maksu on jo tilitetty lääninhallitukselle, voi lääninhallitus maksaa palautuksen jäljennöstä lähettämättä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1975.

Helsingissä 18. päivänä huhtikuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sisäasiainministeri
Heikki Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.