62/1975

Annettu Helsingissä 31. päivänä tammikuuta 1975

Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä kumotaan asevelvollisuuslain soveltamisesta 26 päivänä tammikuuta 1951 annetun asetuksen (63/51) 87 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä toukokuuta 1966 annetussa asetuksessa (309/66), sekä muutetaan 12, 13, 15, 86 ja 107 §, näistä 12 ja 107 § sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä toukokuuta 1966 annetussa asetuksessa (309/66) ja 15 § sellaisena kuin se on 19 päivänä syyskuuta 1969 annetussa asetuksessa (597/69), sekä lisätään asetukseen uusi 74 a § seuraavasti:

12§

Väestörekisterikeskuksen on ennen kalenterivuoden päättymistä annettava pääesikunnalle kutsuntaluetteloiden laatimista varten väestön keskusrekisteriin perustuvia tietoja niistä asevelvollisista, jotka seuraavana vuonna täyttävät yhdeksäntoista vuotta.

Pääesikunnan on toimitettava kullekin sotilaspiirin esikunnalle vastaavat tiedot niistä asevelvollisista, joilla on kotipaikka sotilaspiirin alueella.

13§

Edellä 12 §:ssä tarkoitetut tiedot ovat:

1) sukunimi ja etunimet;

2) henkilötunnus;

3) syntymäkotikunta;

4) väestörekisteri sekä kirkkokunta tai muu uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta;

5) äidinkieli;

6) siviilisääty;

7) toimi tai ammatti;

8) kotipaikka ja osoite;

9) kansalaisuus;

10) rikosrekisterinumero ja irtolaisrekisterinumero;

11) onko säilytettävänä rangaistus-, työ- tai muussa sellaisessa laitoksessa taikka hoidettavana sairaalassa, parantolassa tai huoltolaitoksessa;

12) määräyksenvarainen holhous;

13) isän nimi; sekä

14) lähimmän omaisen nimi ja osoite.

15§

Kun henkilö, jolla ei ole kansalaisuutta missään valtiossa, on julistettu asevelvolliseksi Suomessa, on lääninhallituksen ilmoitettava siitä asianomaiselle sotilaspiirin esikunnalle.

74a§

Väestörekisterikeskuksen on ilmoitettava pääesikunnalle kuukausittain valvonnanalaisia asevelvollisia koskevat 13 §:ssä mainittujen tietojen muutokset sekä kuolintapauksessa kuolinaika.

Edellä 1 momentissa mainitut tiedot pääesikunnan on toimitettava kullekin sotilaspiirin esikunnalle sen valvontaan kuuluvista asevelvollisista.

Sotilaspiirin esikunta voi tarvittaessa hankkia lisäselvitystä paikallisilta väestökirjan pitäjiltä.

86§

Sotilaspiirin esikunta pitää pääesikunnan antamien ohjeiden mukaisesti kortistoa valvontansa alaisista asevelvollisista.

107§

Asevelvollisuuslain 16 §:ssä mainittujen lomien antamisesta ja myöntämisestä antaa tarkemmat määräykset pääesikunta.

Helsingissä 31. päivänä tammikuuta 1975

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Puolustusministeri
Carl-Olaf Homén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.