Säädökset alkuperäisinä: 1975

1089./1975
Asetus palo- ja pelastustoimesta.
1081/1975
Laki rakennuslain muuttamisesta
1067/1975
Asetus sairausvakuutusasetuksen muuttamisesta
1004/1975
Laki leimaverolain muuttamisesta
971/1975
Asetus väestönsuojeluasetuksen muuttamisesta
939/1975
Asetus sakon ja sen muuntorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisten seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
937/1975
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
935/1975
Laki kunnallisvaalilain muuttamisesta
923/1975
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta
874/1975
Asetus tavara-arpajaisasetuksen muuttamisesta
860/1975
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
845/1975
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen muuttamisesta
782/1975
Asetus työaikalain soveltamisesta kunnallisiin viranhaltijoihin&
771/1975
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
748/1975
Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta
746/1975
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
745/1975
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
743/1975
Asetus sairausvakuutusasetuksen 7 §:n muuttamisesta
739/1975
Asetus mallioikeusasetuksen muuttamisesta
714/1975
Rautatiekuljetusasetus
710/1975
Laki perintökaaren muuttamisesta
707./1975
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta.
706/1975
Laki ottolapsista annetun lain 9 §:n 2 momentin kumoamisesta.
705/1975
Laki avioliittolain muuttamisesta
704/1975
Laki lapsen elatuksesta
701/1975
Laki isyyslain voimaanpanosta
700/1975
Isyyslaki
694/1975
Laki leimaverolain 30 §:n muuttamisesta
676/1975
Asetus tuomioistuimen eräistä perhe- ja henkilöoikeudellisista ratkaisuista tehtävistä ilmoituksista
675/1975
Laki maatilatilastosta
674/1975
Laki rakennuslain muuttamisesta
611/1975
Laki verotuslain muuttamisesta
593/1975
Laki kansanterveyslain voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta
592/1975
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
588/1975
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
570/1975
Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa
569/1975
Laki valtion perhe-eläkelain muuttamisesta
568/1975
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
559/1975
Laki palo- ja pelastustoimesta
533/1975
Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta
530/1975
Laki satovahinkojen korvaamisesta
529/1975
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain muuttamisesta.
527./1975
Laki verotuslain muuttamisesta.
524/1975
Laki vientitavaran alkuperää koskevan väärän tiedon antamisen rankaisemisesta
523/1975
Laki lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskevan tuomion täytäntöönpanosta
521/1975
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
520./1975
Laki oikeudenkäymiskaaren 11 ja 17 lukujen muuttamisesta.
493/1975
Laki merimieseläkelain muuttamisesta
482/1975
Laki leimaverolain muuttamisesta.
470/1975
Asetus pohjoismaiden keskeisestä oikeusavusta tiedoksiannon toimittamisessa ja todistelussa
449/1975
Asetus pakkolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta
447/1975
Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta
446/1975
Asetus korvauksen suorittamisesta toisesta pohjoismaasta Suomen tuomioistuimeen kutsutulle henkilölle
408/1975
Asumistukilaki
356/1975
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
351./1975
Laki kadonneen henkilön julistamisesta kuolleeksi annetun lain muuttamisesta.
349/1975
Laki velvollisuudesta saapua toisen pohjoismaan tuomioistuimeen eräissä tapauksissa
342/1975
Asetus työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta
327/1975
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta
319/1975
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain muuttamisesta
304./1975
Laki sotilasvammalain muuttamisesta.
267/1975
Asetus kansaneläkeasetuksen 9 §:n muuttamisesta
266/1975
Asetus sairausvakuutusasetuksen 35 §:n kumoamisesta
263/1975
Asetus pysäköintivirhemaksusta annetun asetuksen muuttamisesta
201/1975
Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta
151/1975
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä
116/1975
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
62/1975
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta
31/1975
Laki kriminaalihuoltotyön valtionavusta
27/1975
Asetus kansaneläkeasetuksen 14 a §:n muuttamisesta
26/1975
Asetus maanmittausmaksusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta
10/1975
Laki kielilain muuttamisesta
6/1975
Laki sotilasvammalain 29 a §:n muuttamisesta
5/1975
Laki rajavartiolaitoksesta
3/1975
Laki Ahvenanmaan maakunnassa olevan kiinteän omaisuuden hankkimista ja hallintaa koskevan oikeuden rajoittamisesta
1/1975
Laki kunnallisista työehtosopimuksista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.