1000/1974

Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Laki Suomen Pankin ohjesäännön 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön 6 §, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (744/65), näin kuuluvaksi:

Pankin liikkeessä olevien setelien määrä saa nousta enintään tuhatviisisataa miljoonaa markkaa suuremmaksi kuin pankin kultakassa ja pankin riidattomat saatavat sen ulkomaisilta asiamiehiltä yhteensä. Riidattomiin saataviin luetaan myös ulkomailla maksettavat ulkomaanrahan määräiset vekselit, ulkomaisissa pörsseissä noteeratut ulkomaanrahan määräiset obligaatiot, ulkomaanrahan määräiset erääntyneet obligaatiot ja korkoliput sekä ulkomaanraha.

Mikäli pankin liikkeessä olevien setelien määrä on 1 momentissa mainittujen varojen yhteenlaskettua määrää suurempi, tulee setelien katteena olla kotimaisia vekseleitä, joiden maksupäivään ei ole kolmea kuukautta pitempää aikaa ja joiden maksamisesta on vastuussa ainakin kaksi vakavaraista henkilöä tai toiminimeä.

Liikkeessä oleviin seteleihin luetaan myös pankin Suomen rahan määräiset osoitukset ja muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset samoin kuin myönnettyjen kassakreditiivien nostamattomat määrät.

Jos asianhaarat välttämättä vaativat, voidaan 1 momentissa mainittu enimmäismäärä pankkivaltuusmiesten esityksestä asetuksella korottaa määräajaksi enintään tuhanteenkahdeksaansataan miljoonaan markkaan.

Pankin kultakassa ja 1 momentissa tarkoitetut ulkomaanrahan määräiset varat kirjataan enintään niiden käypään arvoon, vekselit kuitenkin enintään hankintahintaan ja obligaatiot enintään nimellisarvoon, milloin nämä arvot ovat käypää arvoa alemmat.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975. Lain 6 §:n 1 ja 4 momentti ovat kuitenkin voimassa vain väliaikaisesti vuoden 1976 loppuun, minkä jälkeen niitä sovelletaan sellaisina kuin ne olivat voimassa 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (744/65).

Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Johannes Virolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.