114/1974

Annettu Helsingissä 1. päivänä helmikuuta 1974

Asetus lapsen hoitotuesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä kumotaan lapsen hoitotuesta 10 päivänä lokakuuta 1969 annetun asetuksen (632/69) 5 § sekä muutetaan 2 §:n 2 momentti näin kuuluvaksi:


Hakija on velvollinen lisäksi antamaan kansaneläkelaitoksen tarpeelliseksi katsoman muunkin selvityksen. Niin ikään lapsen huoltajan ja hoitotuen nostajan on ilmoitettava hoitotukea saavan lapsen terveydentilan olennaisesta parantumisesta tahi erityisen hoidon ja kuntoutuksen tarpeen merkittävästä vähenemisestä sekä lapsen siirtymisestä lapsen hoitotuesta annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuun hoitoon. Samoin on tehtävä ilmoitus hoitotukea saavan lapsen huoltajan vaihtumisesta.


Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1974.

Helsingissä 1. päivänä helmikuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Seija Karkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.