51/1974

Annettu Helsingissä 18. päivänä tammikuuta 1974

Laki oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Oikeuspoliittisen tutkimuksen harjoittamista varten on oikeusministeriön alainen oikeuspoliittinen tutkimuslaitos.

Tutkimuslaitoksen tehtävänä on harjoittaa puolueetonta oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon lainvalmistelutyön vaatimat tutkimukset ja selvitykset sekä suorittaa sille asetuksella määrätyt tehtävät.

Tutkimuslaitoksessa on yleinen ja kriminologinen tutkimusyksikkö. Lisäksi laitoksessa voi olla muita tutkimusyksikköjä.

Oikeuspoliittisella tutkimuslaitoksella on valtioneuvoston määräajaksi asettama johtokunta. Johtokunnassa tulee olla tasapuolisesti edustettuina erilaiset yhteiskunnalliset näkemykset.

Johtokunnan kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa voi olla sopimuspalkkainen johtajan virka sekä sopimuspalkkaisia tutkimusjohtajan ja erikoistutkijan virkoja.

Laitoksessa voi lisäksi olla ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Johtajan virka täytetään määräajaksi. Tutkimusjohtajan ja erikoistutkijan virat täytetään toistaiseksi. Jos määräajaksi virkaan nimitetty ennestään on valtion virassa tai toimessa, vapautuu hän sen hoitamisesta siksi ajaksi, jona hän toimii ensiksi mainitussa virassa.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Tutkimusjohtajan ja erikoistutkijan nimittää tasavallan presidentti viran oltua haettavana ja tutkimuslaitoksen johtokunnan tehtyä virkaehdotuksen.

Ylimääräisten toimenhaltijoiden, tilapäisten toimihenkilöiden ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan ottamisesta säädetään asetuksella.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalisuuta 1974.

Lain voimaan tullessa muuttuvat kriminologiseen tutkimuslaitokseen perustetut toimet vastaaviksi toimiksi oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen kriminologiseen tutkimusyksikköön.

Jo ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen virkojen ja toimien täyttämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen laitoksen toiminnan aloittamiseksi.

Helsingissä 18. päivänä tammikuuta 1974

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.