975/1973

Annettu Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1973

Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta 10 päivänä elokuuta 1973 annetun lain (646/73) 2 §:ään uusi 2 momentti ja lakiin uusi 2 a § seuraavasti:


Jos haastetta, johon liittyvä haastehakemus on annettu tai saapunut tuomioistuimen kansliaan ennen tämän lain voimaantuloa, ei ole ehditty antaa tiedoksi vastaajalle sanottuun ajankohtaan mennessä, tulee asia vireille lain voimaan tullessa.

2a§

Asunto-oikeuden asettamisesta muuhun kuin 1 §:ssä mainittuun alioikeuteen, jonka tuomiopiirissä huoneenvuokrasuhteita esiintyy huomattavan paljon, säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.