534/1973

Annettu Helsingissä 21. päivänä kesäkuuta 1973

Laki työaikalain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 2 päivänä elokuuta 1946 annetun työaikalain 6 §:n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (713/65), näin kuuluvaksi:

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä on säädetty säännöllisestä vuorokautisesta ja viikottaisesta työajasta sekä ennakolta laaditusta työtuntijärjestelmästä, voidaan säännöllinen työaika seuraavissa liikkeissä, laitoksissa, yrityksissä ja töissä järjestää niin, että se kolmen viikon pituisena ajanjaksona on enintään 120 tuntia tai kahden viikon pituisena ajanjaksona enintään 30 tuntia:


5) sairaaloissa terveyskeskuksissa, huolto-, ja ojennuslaitoksissa sekä vankiloissa;


Helsingissä 21. päivänä kesäkuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Seija Karkinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.