390/1973

Annettu Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1973.

Laki kauppakaaren muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan kauppakaaren 12 luvun nimike ja 12 § ja lisätään 9 lukuun määräajasta velkomisasioissa sekä julkisesta haasteesta velkojille 9 päivänä marraskuuta 1868 annetulla asetuksella kumotun 12 §:n sijaan uusi 12 § sekä uusi 13 § seuraavasti:

9 luku

Rahan tai tavaran velaksiannosta ja sen korosta.

12 §.

Jos joku on osoitettu saamaan maksun nimetyltä henkilöltä eikä sitä häneltä saa, on osoituskirjan antajan suoritettava maksu kuuden prosentin korkoineen, mikäli osoituskirjan saajan ei todisteta olevan vastuussa siitä, ettei maksu ole oikeassa ajassa tapahtunut.

13 §.

Laskuvirhettä ei pidetä maksuna. Milloin sellainen erehdys havaitaan, on se ensin oikaistava ja maksu suoritettava virheettömän laskelman mukaan.

12 luku

Talletetusta sekä toisen huostaan uskotusta tavarasta.

12 §.

Joka on tilauksesta toiselle valmistanut tai korjannut irtaimen esineen, saa pitää mainitusta työstä johtuvan saatavansa vakuutena esineen huostassaan, kunnes saatava on maksettu. Lunastamatta jätetyn esineen rahaksi muuttamisesta on säädetty erikseen.

Jos joku, joka on velassa ravinnosta, asunnosta tai kulkuneuvon vuokrasta, tahtoo poistua paikkakunnalta, velkojalla on saatavansa vakuudeksi pidätysoikeus velallisen irtaimeen omaisuuteen, joka on velkojan huostassa tai kysymyksessä olevassa asunnossa taikka kulkuneuvossa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

Helsingissä 18 päivänä toukokuuta 1973.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.