325/1973

Annettu Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1973.

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 8 §:ään sisältyvä asiakirjojen ensimmäisen ryhmän e kohta, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1966 annetussa laissa (669/66) sekä 10 §:n päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa, jolla myönnetään lupa tai oikeus, koskevan nimikkeen 2 kohta, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (747/68), näin kuuluviksi:

8 §.

Lehtiluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:


e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömieheksi kauppayhtiöön ja kommandiityhtiöön annetussa laissa (322/73) tarkoitettu lupa taikka lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 250 markkaa;


10 §.

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:


2)ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita kiinteistöä 250 markkaa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1973.

Milloin tämän lain voimaantulon jälkeen on myönnetty oikeus omistaa osakkeita suomalaisessa osakeyhtiössä, on lupaa koskeva päätös varustettava leimalla aikaisemman lain mukaisesti.

Helsingissä 18 päivänä huhtikuuta 1973.

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.