186/1973

Annettu Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1973

Laki matkailun edistämiskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Suomessa tapahtuvan ja Suomeen suuntautuvan matkailun sekä kotimaisen matkailuelinkeinon yleistä edistämistä varten on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen matkailun edistämiskeskus.

Matkailun edistämiskeskuksessa voi olla johtokunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

Matkailun edistämiskeskuksen apuna neuvoaantavana elimenä on matkailuasiain neuvottelukunta, jonka kokoonpanosta ja tehtävistä säädetään asetuksella.

Matkailun edistämisoikeuskeskuksessa voi olla johtajan ja osastopäällikön sopimuspalkkaisia virkoja.

Lisäksi matkailun edistämiskeskuksessa voi tulo- ja menoarvion rajoissa olla ylimääräisiä toimenhaltijoita, tilapäisiä toimihenkilöitä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Matkailun edistämiskeskus voi tulo- ja menoarvion puitteissa käyttää asiantuntijoita sekä tehdä sopimuksia muiden viranomaisten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa edistämiskeskuksen toimialaan liittyvien määrittelyjen tehtävien suorittamisesta sekä yhteistyösopimuksia yhteisen matkailun edistämishankkeiden toteuttamisesta.

Matkailun edistämiskeskuksella on oikeus periä suorittamistaan palveluista maksuja, joista säädetään asetuksella.

Maksut määrätään eräiden viranomaisten toimituskirjoista ja virkatoimista suoritettavien maksujen perusteista 17 päivänä lokakuuta 1942 annetussa laissa (806/42) säädettyjen yleisten perusteiden mukaan.

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1973. Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin matkailun edistämiskeskuksen virkojen täyttämiseksi se muihin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen matkailun edistämiskeskuksen toiminnan aloittamiseksi lain tulessa voimaan.

Helsingissä 23. päivänä helmikuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Kauppa- ja teollisuusministeri
Jan-Magnus Jansson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.