172/1973

Annettu Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 1973

Laki opettajankoulutuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 10 päivänä joulukuuta 1971 annetun opettajankoulutuslain (844/71) 11 §:n 1 momentti ja lisätään 15 §:ään uusi 3 momentti, jolloin entinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

11§

Opettajankoulutusyksikön tai harjoittelukoulun lehtorin tai opettajan viran, toimen tai ylimääräisen toimen haltijalla on, palveltuaan seitsemän vuotta, oikeus ja velvollisuus, mikäli hänen virkasuhteensa jatkuu, virkavapaana ja virkaan kuuluvin palkkaeduin suorittaa lukukauden kestävä jatko-opiskelu. Jatko-opiskelu tulee suorittaa edellä mainittua seitsenvuotista palvelujaksoa seuraavan neljän lukuvuoden kuluessa. Sama oikeus ja velvollisuus uusiutuu jokaisen seitsenvuotisen palvelujakson jälkeen, kuitenkin niin, että viisikymmentäkahdeksan vuotta täyttäneellä henkilöllä on tämä oikeus mutta ei tätä velvollisuutta.


15§

Niiden henkilöiden osalta, jotka vuosina 1973―1975 saavuttavat oikeuden ja velvollisuuden 11 §:ssä tarkoitetun jatko-opiskelun suorittamiseen, opetusministeriö voi siirtää jatkoopiskelun ajankohtaa enintään kahdella lukuvuodella.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1973.

Helsingissä 16. päivänä helmikuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Ulf Sundqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.