34/1973

Annettu Helsingissä 19. päivänä tammikuuta 1973

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/22) 3 §:n 1 momentin 1 kohta sellaisena kuin se on 9 päivänä tammikuuta 1970 annetussa laissa (16/70), 4 kohta, sellaisena kuin se on 15 päivänä heinäkuuta 1970 annetussa laissa (521/70) ja 8 kohta, sellaisena kuin se on 15 päivänä tammikuuta 1971 annetussa laissa (43/71), näin kuuluviksi:

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:

1) valtioneuvoston kanslia, joka on pääministerin alainen, asiat, jotka koskevat valtiopäivistä johtuvia muodollisia toimenpiteitä, valtioneuvostoa ja asiain käsittelyjärjestystä valtioneuvostossa, alue- ja muun yhteiskuntapoliittisen suunnittelun yhteensovittamista ja suuntaamista sekä sellaiset muut valtioneuvoston käsiteltävät asiat, jotka eivät kohdistu minkään ministeriön toimialaan;


4) sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat yleistä järjestystä ja turvallisuutta, läänien hallintoa, kunnallishallintoa lukuun ottamatta kunnallisvaalia, väestökirjanpitoa, kaavoitus- ja rakennustointa, asuntotuotantoa ja asunto-oloja, palotointa, väestönsuojelua ja rajavartiolaitosta, sekä, sikäli kuin ne eivät kuulu muulle ministeriölle, ympäristönsuojelua;,


8) maa- ja metsätalousministeriö asiat, jotka koskevat maataloutta, metsätaloutta, maanmittausta, asutustoimintaa, eläinlääkintää, kalastusta ja metsästystä, vesihallintoa lukuun ottamatta vesiliikennettä sekä, siltä osin kuin niin on säädetty, ympäristönsuojelua.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1973.

Helsingissä 19. päivänä tammikuuta 1973

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Pääministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.