Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Säädökset alkuperäisinä: 1973

1047/1973
Laki sotilasvammalain muuttamisesta.
1044/1973
Asetus evankelis-luterilaisen kirkon eläkeasetuksen muuttamisesta
1042/1973
Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta
1003/1973
Laki vakuutusoikeudesta annetun lain muuttamisesta
998/1973
Laki leimaverolain muuttamisesta
985/1973
Asetus puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta
980/1973
Valtion maksuperustelaki
976/1973
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa annetun lain muuttamisesta
975/1973
Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta annetun lain muuttamisesta
954/1973
Asetus työsuojelun valvonnasta
948/1973
Asetus kuolemansyyn selvittämisestä
940/1973
Asetus oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa
939/1973
Laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta
938/1973
Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta
935/1973
Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista
906/1973
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta.
883/1973
Palkkaturva -asetus
863/1973
Laki Suomen Pankin ohjesäännön 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
808/1973
Laki kansanedustajain vaaleista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
791/1973
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
692/1973
Asetus valtion virkamiesten vuosilomasta
689/1973
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta
687./1973
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta.
660/1973
Laki konkurssisäännön muuttamisesta.
659/1973
Laki saätiölain muuttamisesta.
658/1973
Laki velkakirjalain muuttamisesta
657/1973
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
655/1973
Kirjanpitolaki
651/1973
Asetus yleisestä oikeusaputoiminnasta
650/1973
Laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa
649/1973
Palkkaturvalaki
646/1973
Laki eräiden asunto-oikeuksien perustamisesta
645/1973
Laki leimaverolain 12 §:n muuttamisesta
630/1973
Asetus sairasvakuutusasetuksen muuttamisesta
611/1973
Laki rakennuslain muuttamisesta
610/1973
Laki jätevesimaksusta
606/1973
Ulkoilulaki
589/1973
Laki rakennuslain muuttamisesta
588/1973
Laki rakennuslain muuttamisesta
534/1973
Laki työaikalain 6 §:n muuttamisesta
509/1973
Laki maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta
496/1973
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
461/1973
Laki päihtyneiden käsittelystä
459/1973
Laki kuolemansyyn selvittämisestä
427/1973
Laki rakennuslain 50 §:n muuttamisesta
395/1973
Laki verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta
393/1973
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §:n 1 momentin 10 ja 11 kohdan muuttamisesta
392./1973
Laki eräiden ulosottolain voimaanpanemisesta annetun asetuksen säännösten kumoamisesta sekä mainitun asetuksen 10 §:n muuttamisesta.
390/1973
Laki kauppakaaren muuttamisesta
380/1973
Laki Suomen Pankin ohjesäännön 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
376/1973
Asetus maksuttomasta oikeudenkäynnistä
325/1973
Laki leimaverolain muuttamisesta.
275/1973
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta
273/1973
Laki leimaverolain muuttamisesta
272/1973
Vuosilomalaki
239/1973
Asetus lasten päivähoidosta
186/1973
Laki matkailun edistämiskeskuksesta
172/1973
Laki opettajankoulutuslain muuttamisesta
151/1973
Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 §:n muuttamisesta.
150/1973
Laki torjunta-ainelain 10 §:n muuttamisesta
142/1973
Laki painovapauslain 37 §:n muuttamisesta.
141/1973
Laki sakkorangaistuksen sekä eräiden muiden rikosoikeudellisen seuraamusten ja valtiolle maksettaviksi tuomittujen korvausten täytäntöönpanosta ulosottotoimin annetun lain muuttamisesta
139/1973
Laki rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen muuttamisesta.
131/1973
Laki työsuojelun valvonnasta
88./1973
Laki yleisestä oikeusaputoiminnasta.
87/1973
Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä
77/1973
Laki työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnosta
52/1973
Laki taideteollisesta korkeakoulusta
41/1973
Laki kansaneläkelain 48 §:n muuttamisesta
36/1973
Laki lasten päivähoidosta
34/1973
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain muuttamisesta
29/1973
Asetus alusten hengenpelastuslaitteista
27/1973
Asetus puolueiden toiminnan tukemiseen myönnettävistä avustuksista
20/1973
Muutos Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosääntöön.
8/1973
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
1/1973
Laki puoluelain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.