957/1972

Annettu Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1972

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 16 ja 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun lain (366/63) 20 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (743/70) sekä lisätään lain 16 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

16§

Asetuksella annetaan säännökset siitä, paljonko maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan työnantajan lapsilisämaksua sekä työnantajan kansaneläkemaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua.

20§

Kansaneläkelaitokselle vuosilta 1972―1975 suoritettavien työnantajan kansaneläkemaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun etumaksujen määrän vahvistaa valtiovarainministeriö kansaneläkelaitoksen esityksestä.

Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.