956/1972

Annettu Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1972

Laki kansaneläkelain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain 3 §, sellaisena kuin se on muutettuna 21 päivää lokakuuta 1966 ja 4 päivänä joulukuuta 1970 annetuilla laeilla (510/66 ja 741/70), ja 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa laissa (448/69), näin kuuluviksi:

Vakuutetun on suoritettava vakuutusmaksu, sen mukaan kuin jäljempänä säädetään.

Työnantaja suorittaa, niin kuin siitä erikseen säädetään, työnantajan kansaneläkemaksuna 4,25 prosenttia ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Milloin liiketoimintaa harjoittavan valtionverotuksessa verovelvollisen työnantajan viimeksi toimitettua verotusta varten antamassa veroilmoituksessa ilmoittamien, kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenoista tekemien säännönmukaisten poistojen määrä on ollut suurempi kuin 50 000 markkaa ja samalla vähintään 10 ja enintään 30 prosenttia hänen samana verovuotena maksamiensa palkkojen määrästä, maksun suuruus on viimeksi toimitettua verotusta seuraavana kalenterivuotena kuitenkin 4,75 prosenttia ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä. Milloin sellaisen työnantajan edellä tarkoitettu poistojen määrä on ollut suurempi kuin 50 000 markkaa ja samalla yli 30 prosenttia maksettujen palkkojen määrästä, on sanottu maksu 5,25 prosenttia ennakkoperinnän alaisen palkan määrästä.

Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset 2 momentissa tarkoitetun korotetun maksun määräämisestä.

Vakuutusmaksu on kaksi penniä vakuutetulle kunnallisverotuksessa määrätyltä veroäyriltä.Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä vakuutetun vakuutusmaksua vuodelta 1973 toimitettavassa verotuksessa kuitenkin niin, että vakuutetun vakuutusmaksu on 1,95 penniä vakuutetulle vuodelta 1973 toimitettavassa kunnallisverotuksessa määrätyltä veroäyriltä. Työnantajan kansaneläkemaksun osalta tämä laki tulee voimaan 1 päivän huhtikuuta 1973 ja sitä sovelleta niihin palkkoihin, jotka suoritetaan sanottuna päivänä tai sen jälkeen. Ennakkoperintälain 11 §:n mukaisissa taulukoissa otetaan vakuutetun vakuutusmaksu huomioon siten, että sen suuruus on vuonna 1973 ennen 1 päivänä huhtikuuta sovellettavissa taulukoissa 1,75 penniä veroäyriltä ja sen jälkeen sovellettavissa taulukoissa 2 penniä veroäyriltä.

Helsingissä 29. päivänä joulukuuta 1972

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.