845/1972

Annettu Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1972

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä kumotaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 30, 31 ja 32 §, viimeksi mainittu sellaisena kuin se on 26 päivänä elokuuta 1957 annetussa asetuksessa (291/57), sekä muutetaan 57 ja 58 § näin kuuluviksi:

57§

Kansaneläkkeet maksetaan rahalaitokseen eläkkeensaajan tilille. Eläkkeensaajalla on oikeus valita sanottu rahalaitos. Eläke-erät voidaan maksaa ryhmittäin eläkejakson eri päivinä.

Eläkettä rahalaitoksesta nostettaessa vaadittavan selvityksen suhteen noudatetaan, mitä rahalaitoksissa pidettävien tilien käytöstä on erikseen säädetty tai määrätty.

58§

Eläke voidaan maksaa 57 §:stä poikkeavalla tarkoituksenmukaisella tavalla silloin, kun eläke maksetaan sosiaalilautakunnalle tai kun eläkkeen maksamista tilille rahalaitokseen ei ole pidettävä tarkoituksenmukaisena. Eläkelaitoksella on oikeus määrätä, mikä selvitys tällöin eläkettä nostettaessa on esitettävä.

Mitä 57 §:ssä on säädetty, on voimassa myös siitä, jolle eläke on määrätty maksettavaksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1973.

Kansaneläkelaitoksella on oikeus määrätä, mihin rahalaitokseen maksetaan ne ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt eläkkeet, joita ei eläkkeensaajan pyynnöstä asetuksen voimaan tullessa makseta rahalaitokseen.

Helsingissä 21. päivänä joulukuuta 1972

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa, Pääministerin sijainen
Ahti Karjalainen

Ministeri
Pentti Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.